Skogsplantering och plantförsäljning

Vi erbjuder skogsplantering till högsta kvalité. Vi använder oss av kända plantleverantörer som kan leverera just det plantmaterial som uppvisat högst överlevnad och tillväxt. Plantorna planteras väl uppvattnade och uppgödslade för att ha bra grundförutsättningar. Plantering är ett personalintensivt arbete som kräver motiverade skogsplantörer. För detta krävs trygghet och bra arbetsförhållanden för våra medarbetare. Här ser vi en stor fördel i att våra arbetsledare för våra olika arbetslag oftast talar samma språk som arbetslaget. Bland våra säsongsanställda plantörer kommer minst 80 % av styrkan tillbaka efter följande säsong, detta ser vi som en nyckelfaktor till framgång.