Våra tjänster

På Kvalitetsskog AB erbjuder vi en bredd av skogstjänster där vi kombinerar ett stort kvalitetstänk med en hög teknisk kompetens. Sedan starten 1998 har vi kontinuerligt utvecklat företaget och de tjänster vi erbjuder. Fråga din virkesköpare eller skogsägareförening om de har avtal med oss, du är även välkommen att ta kontakt med oss direkt så hjälper vi dig. Vi lämnar oftast ett fast pris/planta, hektar, eller m3f på de tjänster vi erbjuder.

Gallring och slutavverkning

Gallring och slutavverkning

Vi har lång erfarenhet av maskinell gallring och vet vad som krävs av en duktig maskinförare både i gallring och slutavverkning. Maskinförarna handplockas och utbildas internt inom företaget för rätt träd ska stå kvar och att avverkat träd tas till vara och apteras på rätt sätt. Det är snabba beslut som skall fattas.

Markberedning

Vi arbetar med nya och moderna maskiner med dom nyaste aggregaten och senaste programvaran, detta för att säkra att tillsammans med erfaren och motiverad personal erbjuda högsta kvalitet och prestation. Vid markberedning utsätts både förare och maskin för stora påfrestningar. Vi försöker att kontinuerligt utveckla förarmiljön och tillsammans med maskintillverkare utveckla de maskiner och aggregat vi använder. Vi markbereder för plantan och fröet. För att åstadkomma bästa planteringspunkten eller groddplatsen krävs rätt inställt aggregat och en kontinuerlig uppföljning.

Markberedning
Skogsplantering och plantförsäljning

Skogsplantering och plantförsäljning

Vi erbjuder skogsplantering till högsta kvalité. Vi använder oss av kända plantleverantörer som kan leverera just det plantmaterial som uppvisat högst överlevnad och tillväxt. Plantorna planteras väl uppvattnade och uppgödslade för att ha bra grundförutsättningar. Plantering är ett personalintensivt arbete som kräver motiverade skogsplantörer. För detta krävs trygghet och bra arbetsförhållanden för våra medarbetare. Här ser vi en stor fördel i att våra arbetsledare för våra olika arbetslag oftast talar samma språk som arbetslaget. Bland våra säsongsanställda plantörer kommer minst 80 % av styrkan tillbaka efter följande säsong, detta ser vi som en nyckelfaktor till framgång.

Röjning

Vi utför alla typer av skogsröjningar, plantskogsröjning, ungskogsröjning, punktröjning, underväxtröjning, hyggesrensning, röjning av kraftledningsgator, röjning längs vägar och järnvägar. Vi arbetar med rutinerad och motiverad personal som vi kontinuerligt följer upp och utbildar. Det är många stammar som sågas på en arbetsdag och det gäller att dom bästa stammarna blir kvar liksom en bra naturhänsyn. Röjning är ett oerhört viktig för att skapa den nya skogen – det är här den formas.

Röjning
Maskinentreprenader

Maskinentreprenader

I företaget finns olika entreprenadmaskiner som bland annat nyttjas för att underlätta och effektivisera arbetet i dom olika verksamhetsgrenarna. Detta möjliggör att vi även kan åtta oss större helhetsuppdrag. Följande maskiner ingår i övriga maskinentreprenader grävmaskiner, hjullastare, teleskoplastare, maskintrailer, lastväxlare, lastväxlarsläp, dunderbilar.

Grenkrossning och stubbfräsning

Vi utför stubbfräsning och grenkrossning med en italiensk Treemme och ett FAE-grenkrossningsaggregat. En maskin (Nordens enda) som är otroligt effektiv att röja igenväxta områden med. Vi har anlagt nyodlingar, viltåkrar, hästhagar och även fräst bort rejäla stubbar i tusentals samt avvecklat salixodlingar.

Grenkrossning och stubbfräsning
Biobränsle och flisning

Biobränsle och flisning

Vi kör med en traktorburen Bruks 805 STC hugg- och containersystem på en lastväxlare med släp. Vi är nya på området och vill utveckla grenen successivt.