Om Kvalitetsskog AB

Sedan starten 1998 har vi kontinuerligt utvecklat företaget och de tjänster vi erbjuder. Vår affärsidé är att på uppdrag anlägga ny skog som sköts på ett för tiden ekonomiskt effektivt sätt vilket skapar mervärden för våra kunder nu och i framtiden. Våra kunder är huvudsakligen större skogsföretag och föreningar som ställer höga krav på utförande och organisation.

Kvalitet i skogsarbetet

Vi arbetar utifrån en stor respekt för naturen och även de normer och standardiseringar som finns i branschen. Alla våra medarbetare är handplockade med omsorg utifrån kvalitet och optimal prestation. Vi är en flexibel organisation där beslutsvägarna är korta och ute på arbetsplatsen bär våra lagledare ett stort ansvar med befogenhet att fatta självständiga beslut. Den natur vi på Kvalitetsskog dagligen arbetar i är något vi värdesätter mycket högt. Vi är stolta över den respekt vi har för naturen och även de normer och standardiseringar som finns i branschen. Av denna anledning är vi PEFC-certifierade. Vi har valt att direktcertifiera oss under PEFCs organisation och inte under ett certifieringsparaply - något som medför att vi har extern revision varje år. Revisionen utförs av DNV. Våra kunders beställningar är grunden i vår verksamhet - utifrån dessa vill vi skapa mervärden genom högkvalitativt och effektivt arbete. Därför är effektiviseringar och utvecklingsfrågor centrala delar av vår verksamhet.

Snabb organisation och effektiv logistik

När vi fått ett uppdrag är vi väldigt snabba på att organisera oss och sätta igång. Med stora resurser och ett enhetligt sätt att arbeta kombinerar vi god kvalitet med snabbhet och effektivitet. Till stor del beror detta på vår framskjutna position inom den tekniska utvecklingen som sker i branschen. Vi arbetar offensivt för att alltid hitta den bästa logistiklösningen på ett projekt. Bra logistik när det gäller såväl personallogistik som maskinlogistik är många gånger nyckeln till en effektiv produktion. Dessutom kan kostnaderna sänkas och miljöpåverkan blir mindre.