Röjning

Vi utför alla typer av skogsröjningar, plantskogsröjning, ungskogsröjning, punktröjning, underväxtröjning, hyggesrensning, röjning av kraftledningsgator, röjning längs vägar och järnvägar. Vi arbetar med rutinerad och motiverad personal som vi kontinuerligt följer upp och utbildar. Det är många stammar som sågas på en arbetsdag och det gäller att dom bästa stammarna blir kvar liksom en bra naturhänsyn. Röjning är ett oerhört viktig för att skapa den nya skogen - det är här den formas.