Gallring och slutavverkning

Vi har lång erfarenhet av maskinell gallring och vet vad som krävs av en duktig maskinförare både i gallring och slutavverkning. Maskinförarna handplockas och utbildas internt inom företaget för rätt träd ska stå kvar och att avverkat träd tas till vara och apteras på rätt sätt. Det är snabba beslut som skall fattas.