Biobränsle och flisning

Vi kör med en traktorburen Bruks 805 STC hugg- och containersystem på en lastväxlare med släp. Vi är nya på området och vill utveckla grenen successivt.