Kvalitet i skogsarbetet

Vi arbetar utifrån en stor respekt för naturen och även de normer och standardiseringar som finns i branschen. Alla våra medarbetare är handplockade med omsorg utifrån kvalitet och optimal prestation. Vi är en flexibel organisation där beslutsvägarna är korta och ute på arbetsplatsen bär våra lagledare ett stort ansvar med befogenhet att fatta självständiga beslut. Den natur vi på Kvalitetsskog dagligen arbetar i är något vi värdesätter mycket högt. Vi är stolta över den respekt vi har för naturen och även de normer och standardiseringar som finns i branschen. Av denna anledning är vi PEFC-certifierade. Vi har valt att direktcertifiera oss under PEFCs organisation och inte under ett certifieringsparaply - något som medför att vi har extern revision varje år. Revisionen utförs av DNV. Våra kunders beställningar är grunden i vår verksamhet - utifrån dessa vill vi skapa mervärden genom högkvalitativt och effektivt arbete. Därför är effektiviseringar och utvecklingsfrågor centrala delar av vår verksamhet.