Lojal och handplockad personal

Alla våra medarbetare är handplockade med omsorg utifrån kvalitet och optimal prestation. Vi är en flexibel organisation där beslutsvägarna är korta och ute på arbetsplatsen bär våra lagledare ett stort ansvar med befogenhet att fatta självständiga beslut. På kort id har vi även möjlighet att organisera och utbilda personal för att utföra resurskrävande arbeten.


Är du intresserad av hur vi kan hjälpa dig med mindre eller större projekt är du varmt välkommen att höra av dig. Kontakta vårt huvudkontor för smidig beställning av entreprenad- och tjänster inom skogsvård. Du kan även nå VD och marknadsansvarige Lennart Sjödin direkt via telefon eller SMS för brådskande ärenden.