Vi ser till att din skog hanteras på rätt sätt

På Kvalitetsskog AB vill vi vara med och driva utvecklingen av skogsvård framåt. Vi erbjuder en bredd av tjänster där vi kombinerar ett stort kvalitetstänk med en hög teknisk kompetens. Kvalitetsskog har sedan starten 1997 utvecklats till ett av dom ledande skogsvårdsföretagen inom olika typer av skogsskötselåtgärder där vi ställer stora krav på den personal som anställs, både vad gäller utbildning, erfarenhet och prestation. Med stora resurser och ett enhetligt arbetssätt kombinerar vi kvalitet med snabbhet och effektivitet.

Om Kvalitetsskog AB

Sedan starten 1998 har vi kontinuerligt utvecklat företaget och de tjänster vi erbjuder. Vår affärsidé är att på uppdrag anlägga ny skog som sköts på ett för tiden ekonomiskt effektivt sätt vilket skapar mervärden för våra kunder nu och i framtiden. Våra kunder är huvudsakligen större skogsföretag och föreningar som ställer höga krav på utförande och organisation.

Kvalitet i skogsarbetet

Vi arbetar utifrån en stor respekt för naturen och även de normer och standardiseringar som finns i branschen. Alla våra medarbetare är handplockade med omsorg utifrån kvalitet och optimal prestation. Vi är en flexibel organisation där beslutsvägarna är korta och ute på arbetsplatsen bär våra lagledare ett stort ansvar med befogenhet att fatta självständiga beslut. Den natur vi på Kvalitetsskog dagligen arbetar i är något vi värdesätter mycket högt. Vi är stolta över den respekt vi har för naturen och även de normer och standardiseringar som finns i branschen. Av denna anledning är vi PEFC-certifierade. Vi har valt att direktcertifiera oss under PEFCs organisation och inte under ett certifieringsparaply - något som medför att vi har extern revision varje år. Revisionen utförs av DNV. Våra kunders beställningar är grunden i vår verksamhet - utifrån dessa vill vi skapa mervärden genom högkvalitativt och effektivt arbete. Därför är effektiviseringar och utvecklingsfrågor centrala delar av vår verksamhet.

Snabb organisation och effektiv logistik

När vi fått ett uppdrag är vi väldigt snabba på att organisera oss och sätta igång. Med stora resurser och ett enhetligt sätt att arbeta kombinerar vi god kvalitet med snabbhet och effektivitet. Till stor del beror detta på vår framskjutna position inom den tekniska utvecklingen som sker i branschen. Vi arbetar offensivt för att alltid hitta den bästa logistiklösningen på ett projekt. Bra logistik när det gäller såväl personallogistik som maskinlogistik är många gånger nyckeln till en effektiv produktion. Dessutom kan kostnaderna sänkas och miljöpåverkan blir mindre.

Våra tjänster

På Kvalitetsskog AB erbjuder vi en bredd av skogstjänster där vi kombinerar ett stort kvalitetstänk med en hög teknisk kompetens. Sedan starten 1998 har vi kontinuerligt utvecklat företaget och de tjänster vi erbjuder. Fråga din virkesköpare eller skogsägareförening om de har avtal med oss, du är även välkommen att ta kontakt med oss direkt så hjälper vi dig. Vi lämnar oftast ett fast pris/planta, hektar, eller m3f på de tjänster vi erbjuder.

Gallring och slutavverkning

Vi har lång erfarenhet av maskinell gallring och vet vad som krävs av en duktig maskinförare både i gallring och slutavverkning. Maskinförarna handplockas och utbildas internt inom företaget för rätt träd ska stå kvar och att avverkat träd tas till vara och apteras på rätt sätt. Det är snabba beslut som skall fattas.

Markberedning

Vi arbetar med nya och moderna maskiner med dom nyaste aggregaten och senaste programvaran, detta för att säkra att tillsammans med erfaren och motiverad personal erbjuda högsta kvalitet och prestation. Vid markberedning utsätts både förare och maskin för stora påfrestningar. Vi försöker att kontinuerligt utveckla förarmiljön och tillsammans med maskintillverkare utveckla de maskiner och aggregat vi använder. Vi markbereder för plantan och fröet. För att åstadkomma bästa planteringspunkten eller groddplatsen krävs rätt inställt aggregat och en kontinuerlig uppföljning.

Skogsplantering och plantförsäljning

Vi erbjuder skogsplantering till högsta kvalité. Vi använder oss av kända plantleverantörer som kan leverera just det plantmaterial som uppvisat högst överlevnad och tillväxt. Plantorna planteras väl uppvattnade och uppgödslade för att ha bra grundförutsättningar. Plantering är ett personalintensivt arbete som kräver motiverade skogsplantörer. För detta krävs trygghet och bra arbetsförhållanden för våra medarbetare. Här ser vi en stor fördel i att våra arbetsledare för våra olika arbetslag oftast talar samma språk som arbetslaget. Bland våra säsongsanställda plantörer kommer minst 80 % av styrkan tillbaka efter följande säsong, detta ser vi som en nyckelfaktor till framgång.

Röjning

Vi utför alla typer av skogsröjningar, plantskogsröjning, ungskogsröjning, punktröjning, underväxtröjning, hyggesrensning, röjning av kraftledningsgator, röjning längs vägar och järnvägar. Vi arbetar med rutinerad och motiverad personal som vi kontinuerligt följer upp och utbildar. Det är många stammar som sågas på en arbetsdag och det gäller att dom bästa stammarna blir kvar liksom en bra naturhänsyn. Röjning är ett oerhört viktig för att skapa den nya skogen - det är här den formas.

Maskinentreprenader

I företaget finns olika entreprenadmaskiner som bland annat nyttjas för att underlätta och effektivisera arbetet i dom olika verksamhetsgrenarna. Detta möjliggör att vi även kan åtta oss större helhetsuppdrag. Följande maskiner ingår i övriga maskinentreprenader grävmaskiner, hjullastare, teleskoplastare, maskintrailer, lastväxlare, lastväxlarsläp, dunderbilar.

Grenkrossning och stubbfräsning

Vi utför stubbfräsning och grenkrossning med en italiensk Treemme och ett FAE-grenkrossningsaggregat. En maskin (Nordens enda) som är otroligt effektiv att röja igenväxta områden med. Vi har anlagt nyodlingar, viltåkrar, hästhagar och även fräst bort rejäla stubbar i tusentals samt avvecklat salixodlingar.

Biobränsle och flisning

Vi kör med en traktorburen Bruks 805 STC hugg- och containersystem på en lastväxlare med släp. Vi är nya på området och vill utveckla grenen successivt.

Dokument och certifikat

Här kan du ta del av de olika dokument och certifikat som Kvalitetsskog innehar. Har du ytterligare frågor kring vår organisation är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

På Kvalitetsskog AB vill vi vara med och driva utvecklingen av skogsvård framåt. Vi erbjuder en bredd av tjänster där vi kombinerar ett stort kvalitetstänk med en hög teknisk kompetens. Kvalitetsskog har sedan starten 1997 utvecklats till ett av dom ledande skogsvårdsföretagen inom olika typer av skogsskötselåtgärder där vi ställer stora krav på den personal som anställs, både vad gäller utbildning, erfarenhet och prestation. Med stora resurser och ett enhetligt arbetssätt kombinerar vi kvalitet med snabbhet och effektivitet.

Lojal och handplockad personal

Alla våra medarbetare är handplockade med omsorg utifrån kvalitet och optimal prestation. Vi är en flexibel organisation där beslutsvägarna är korta och ute på arbetsplatsen bär våra lagledare ett stort ansvar med befogenhet att fatta självständiga beslut. På kort id har vi även möjlighet att organisera och utbilda personal för att utföra resurskrävande arbeten.
Är du intresserad av hur vi kan hjälpa dig med mindre eller större projekt är du varmt välkommen att höra av dig. Kontakta vårt huvudkontor för smidig beställning av entreprenad- och tjänster inom skogsvård. Du kan även nå VD och marknadsansvarige Lennart Sjödin direkt via telefon eller SMS för brådskande ärenden.

Kontaktinformation

Mobil
+46 (0)70-662 90 57
E-mail
info@kvalitetsskog.se
Adress
Kvalitetsskog AB
Norrfors 25, 919 93 Fredrika
Fakturadress
Kvalitetsskog Norr AB
Kund-id FRX4268
FE 301
105 69 Stockholm
inbox.lev.417054@arkivplats.se

Logga in