Kliringas

Mes atliekame darbus visokio tipo miško proskynų, jaunuolynų retinimas, senmiškių retinimas, plotų valymas, elektros linijų valymas, valymas prie kelių ir geležinkelių. Mes dirbame su patyrusiais ir motyvuotais darbuotojais kuriuos nuolat stebime ir ugdome. Iš daug medžių nupjaunamų per darbo dieną yra taikomą kad jų geriausios rūšys išliktų kaip gera gamtos apsauga. Retinimas yra itin svarbus kuriant naują mišką-tai yra kada jis formuojasi.